Onderzoek

Informatie

Geluiden in de gebouwde omgeving worden veroorzaakt door natuurlijke en menselijke bronnen. Geluiden kunnen aangenaam en informatief zijn, maar ze kunnen ook storend zijn of zelfs een ernstige bedreiging vormen voor onze gezondheid.

Onderzoek uitgevoerd door Level Acoustics & Vibration, in nauwe samenwerking met de groep Building Acoustics van de TU/e in het Laboratorium voor Akoestiek, en diverse andere (internationale) partners draait om de voortdurende ontwikkeling van akoestische meet- en rekenmethoden. Het doel van deze technieken is het kwantificeren van de invloed van de gebouwde omgeving op de voortplanting van het geluid van bron tot onze oren.

 

Doel

Het doel van het ontwikkelen van reken- en meetmethoden is tweeledig:

  • Het ondersteunt fundamenteel onderzoek naar het begrip van de mechanismen die ten grondslag liggen aan de productie, de verspreiding en de perceptie van geluid in de gebouwde omgeving.
  • Het biedt onderzoekers en ontwerpers handvatten om de akoestiek te integreren en optimaliseren in de gebouwde omgeving, met als doel het ontwerpen van een duurzame gebouwde omgeving en het toepassen van technische innovaties.

We streven ernaar om hiermee bij te dragen aan de vermindering van schade aan de gezondheid van de mens, veroorzaakt door geluid, en ook aan de positieve ervaring van akoestische omgevingen. Onze sterke banden met de academische wereld en het bedrijfsleven resulteren in hoogwaardige onderzoeksmogelijkheden. Ons onderzoek sluit aan bij de strategische ‘Health’ en ‘Smart Mobility’ van de TU/e.

 

Onderzoeksvelden

Zie de lijst hieronder voor meer informatie over de onderwerpen van de onderzoeksprojecten waar wij bij betrokken zijn.

Specifiek zijn enkele velden waarin we werken:

Trillingen en laagfrequent geluid in gebouwen als gevolg van een nabijgelegen spoorlijn
Vermindering van trillingen veroorzaakt door loopgeluid en geluidisolatie in lichtgewicht gebouwen
Ruimteakoestiek van podia en concertzalen

Sommige rekenmodellen die door ons zijn ontwikkeld worden verspreid door onze dochteronderneming Level.Tools.

Onderwerpen
Activititeit
Contact

Wilt u meer weten over onderzoeksactiviteiten?

Level Acoustics & Vibration BV
De Rondom 10
5612 AP Eindhoven
Nederland

Laboratorium voor Akoestiek / Echo
TU/e campus nr. 28

info@levelav.nl
+31 (0)40-2472700

KvK nr. 17196196
BTW nr. NL 817 010 476 B01