Akoestiek in de stedelijke omgeving

Akoestiek in de stedelijke omgeving

Het nauwkeurig voorspellen van de voortplanting van geluid in de gebouwde omgeving is het gebied van akoestiek in de stedelijke omgeving, ofwel ‘urban acoustics’. Level Acoustics & Vibration doet samen met de groep Building Acoustics van de TU/eonderzoek naar dit onderwerp om ons begrip van geluid zelf te verbeteren en onze voorspellingsmethoden te verbeteren.

Enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten op dit gebied worden hieronder beschreven. Voor een complete lijst van de onderzoeksprojecten uitgevoerd door de groep zie hun website.

 

Rekenmethoden

Het ontwikkelen van de tijd-efficiënte ‘wave-based’ rekenmethoden voor het beschrijven van voortplanting van geluid in de gebouwde omgeving is een specialisme van de groep Building Acoustics. Daarbij worden nauwkeurig alle golfeffecten meegenomen. Het blijft echter een benadering voor laagfrequent geluid. Vandaar dat onderzoek wordt gedaan naar hybride rekentechnieken om methodes te ontwikkelen waarbij ook hogere frequenties worden benaderd. De methoden zijn erop gericht zowel kwantitatieve voorspellingen te doen als auralisatietechnieken te ontwikkelen.

 

Voortplantingseffecten in de stedelijke omgeving

De stedelijke geluidsomgeving wordt beïnvloed door meerdere aspecten op het geluidpad: de grondreflecties, reflecties en diffractie door de stedelijke topologie, alsmede meteorologische effecten. In het Laboratorium voor Akoestiek wordt de invloed van de vegetatie op de verbetering van de akoestische stedelijke omgeving onderzocht, evenals de meteorologische effecten op de geluidoverdracht in de stedelijke omgeving.

 

Echolocalisatie door mensen

Blinde mensen kunnen leren te navigeren met behulp van de auditieve perceptie van door hunzelf gegenereerde geluiden zoals een tongklik. Ze gebruiken de akoestische reflectie die hun tongklik creëert in hun fysieke omgeving om een beeld te vormen van de wereld. Het is een techniek die bekend staat als echolocalisatie. We proberen in kaart te brengen hoe dit proces vanuit een akoestisch oogpunt kan worden begrepen en verbeterd.

Contact

Wilt u meer weten over onderzoeksactiviteiten?

Level Acoustics & Vibration BV
De Rondom 10
5612 AP Eindhoven
Nederland

Laboratorium voor Akoestiek / Echo
TU/e campus nr. 28

info@levelav.nl
+31 (0)40-2472700

KvK nr. 17196196
BTW nr. NL 817 010 476 B01