Anne Frank Huis Amsterdam

Informatie
Opdrachtgever
Anne Frank Huis
Voltooiing
2014

Het Anne Frank Huis heeft recentelijk besloten het originele dagboek van Anne Frank weer in het museum in Amsterdam tentoon te stellen. Om het dagboek te beschermen ligt het in een vitrine. Level Acoustics & Vibration heeft in opdracht van het Anne Frank Huis de gevoeligheid van de vitrine voor trillingen onderzocht, omdat trillingen het dagboek kunnen aantasten. Trillingen worden veroorzaakt door bezoekers die op de vloer lopen waar de vitrine ook op staat en door het direct aanraken van de vitrine. Het dagboek in de vitrine zelf had bovendien aanvullende restricties in hoeverre het mocht trillen ten opzichte van de vitrine.