Cursus Akoestiek voor Audiologen

Informatie
Datum

In oktober 2017 heeft alweer voor de vierde keer de cursus Akoestiek voor Audiologen in Opleiding plaatsgevonden. Vanuit een samenwerking tussen AMC en Level Acoustics & Vibration is deze cursus in 2012 opgezet, speciaal gericht op audiologen. De cursus is ook gegeven in 2014 en 2015 .

De cursus bestaat uit vier cursusdagen, waarop een mix tussen theorie en praktijk aan bod komt. Elke cursusdag start met 3 college-uren, verzorgd door ir. Constant Hak, Universitair Docent aan de TU binnen de leerstoelgroep Building Acoustics van de faculteit Bouwkunde. Prof.dr.ir. Wouter Dreschler, dr. Koen Rhebergen en dr. ir. Wim Soede zijn als klinisch-fysicus audioloog betrokken bij de problematiek van akoestiek en slechthorendheid en leveren elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage aan deze cursus.

Elke middag is er een practicum in het laboratorium: de practica en workshops worden verzorgd door ir. Remy Wenmaekers. Hij is werkzaam als akoestisch adviseur en onderzoeker bij Level Acoustics & Vibration in uitdagende bouwprojecten in binnen- en buitenland. Daarnaast promoveert hij volgende maand aan de TU/e met als onderwerp ‘De akoestiek op het podium: verbeteren van het samenspel en reduceren van de geluidbelasting’.

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus kunt u hier de brochure van de afgelopen cursus downloaden.