‘Heel drop’ plaat ontwikkeld

Informatie
Datum

De impedantie van een vloer is belangrijk voor de wijze waarop trillingen en geluid in een vloer ontstaan, zich voortplanten en afstralen. De impedantie is de weerstand die een bouwelement uitoefent bij het doorgeven van akoestische golven, bijvoorbeeld wanneer het materiaal door een kracht wordt aangestoten. De impedantie is de ratio tussen de uitgeoefende kracht en resulterende trillingssnelheid en kan worden gemeten met behulp van een zogenoemde impedantiehamer, waarbij in de kop een krachtopnemer zit.

Soms wil men de impedantie van de vloer weten onder voorbelasting van de vloer. Dat kan door het uitvoeren van een meting met behulp van de ‘heel drop’. Dat is een meting waarbij men op de tenen gaat staan en zich op de hielen laat vallen. Het gewicht van de persoon die de meting uitvoert is dan de voorbelasting. Het nadeel van deze meetmethode is dat de exacte kracht waarmee de vloer wordt aangestoten niet bekend is. De ‘heel drop’ plaat is een meetinstrument met drie geïntegreerde krachtopnemers, dat is ontwikkeld om ‘heel drop’ metingen uit te voeren en de kracht te kennen waarmee de vloer tijdens de meting is aangestoten. De plaat moest aan diverse criteria voldoen, zoals een specifiek (licht) gewicht en voldoende stijfheid. De heel drop plaat wordt o.a. gebruikt voor het meten van de ES-RMS90, de grootheid van de trillingsnorm voor vloertrillingen.

Top view
Bovenaanzicht van de nieuwe ‘heel drop’ plaat. De drie krachtopnemers zijn gepositioneerd in de lichtblauwe cirkels.