TivoliVredenburg Utrecht

Informatie
Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Architect
Hertzberger, Utrecht
Voltooiing
2014

In opdracht van de Gemeente Utrecht en in samenwerking met de ontwerpers, bouwers en gebruikers van TivoliVredenburg heeft Level Acoustics & Vibration onderzoek uitgevoerd naar de interne geluidisolatie van TivoliVredenburg. Dit nieuwe muziekpaleis is gebouwd rondom de internationaal hoog aangeschreven Grote Zaal, die vanwege de goede akoestiek ongewijzigd is gebleven. Het nieuwe ontwerp omvat vier nieuwe zalen, variërend van pop- tot jazz- en klassieke muziekzalen.

 

Kamermuziekzaal ‘Hertz’.
Kamermuziekzaal ‘Hertz’.

In de zalen kunnen de geluidniveaus hoog oplopen, zoals in de popzaal Ronda. Tegelijkertijd moet het ook erg stil kunnen zijn in bijvoorbeeld de kamermuziekzaal Hertz en de Grote Zaal. Dat betekent dat er een goede geluidisolatie dient te zijn tussen de zalen, alsook naar de foyers toe.

De doos-in-doos constructies van de zalen zorgen ervoor dat geluid vanuit andere delen van het gebouw voldoende wordt gedempt. In de kamermuziekzaal was echter op momenten toch geluid hoorbaar vanuit de lager gelegen popzaal en de erboven gelegen jazz zaal Cloud Nine. Het ging met name om geluid in de over het algemeen meer problematische lagere frequenties. Met behulp van verschillende typen metingen is een rekenmodel opgesteld om de verantwoordelijke geluidpaden in de constructie te identificeren en een adequate oplossing te vinden voor het geluidlek. Level Acoustics & Vibration coördineerde ook de uitvoering van de akoestische maatregelen die werden voorgesteld om het lek te dichten en concludeerde met behulp van metingen dat het overdrachtspad succesvol is gereduceerd.

Infographic paden, copyright Level Acoustics & Vibration