Theater de Vest Alkmaar

Informatie
Opdrachtgever
Gemeente Alkmaar
Architect
TenBrasWestinga, Amersfoort
Voltooiing
Oktober 2013
Kosten
€2.200.000,-

Theater de Vest is gelegen in het centrum van Alkmaar aan het Canadaplein. In opdracht van de gemeente Alkmaar is een ontwerp gemaakt voor de renovatie en modernisering van Theater de Vest zodat het de komende 10 jaar gebruikt kan worden en voldoet aan de eisen van een modern theater. Het ontwerp- en uitvoeringsproces bestond uit twee fasen. De eerste fase betrof de Pleinzaal en omliggende (congres)ruimten. De tweede ontwerpfase betrof de grote zaal, foyers, artiestenfoyer en kantoren.

De grote zaal is uitgebreid met ca. 100 stoelen, zodat de zaal plaats biedt aan ca. 700 bezoekers. Bij de renovatie en verbouwing van de grote zaal zijn vanuit akoestisch oogpunt enkele grote (bouwkundige) aanpassingen gedaan, zoals het veranderen van de vorm van de zaal (van een waaiervorm naar een rechthoekige vorm) en het aanbrengen van een geheel nieuwe zaalvloer/tribune, inclusief nieuwe stoelen. Daarnaast zijn zaalonderdelen gemoderniseerd, zoals een nieuwe orkestbak, het vervangen van reflectoren en akoestische plafondpanelen en het aanpassen van andere interieurafwerkingen die van grote invloed zijn op de ruimte-akoestiek van de zaal.

Pleinzaal, foto door TenBrasWestinga
Pleinzaal, foto door TenBrasWestinga

De akoestische voorzieningen van de grote zaal zijn variabel gemaakt zodat de zaal geschikt is voor de akoestisch verschillende gebruiksconfiguraties ‘theater’, ‘opera’ en ‘symfonische muziek’.

Naast advies op het gebied van zaal- en ruimteakoestiek heeft Level Acoustics & Vibration advies uitgebracht met betrekking tot de interne en externe geluidisolatie en de geluiduitstraling naar de omgeving toe.

Foyer, foto door TenBrasWestinga
Foyer, foto door TenBrasWestinga