Rijnstraat Den Haag

Informatie
Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Architect
OMA, Rotterdam
Voltooiing
2017
Kosten
ca. €200.000.000,-

Het voormalig ministeriegebouw van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) gesitueerd naast het Centraal Station in Den Haag is herontwikkeld tot een rijksverzamelgebouw. Sinds 2017 huizen er diverse ministeries en overheidsafdelingen. In het nieuwe gebouw zal gewerkt worden volgens ‘het nieuwe werken’ met flexibele, activiteit-gestuurde werkplekken. Bovendien voldoet het gebouw aan de huidige richtlijnen voor duurzaamheid en veiligheid. De herontwikkeling is onderdeel van het ’Masterplan Kantoorhuisvesting Den Haag’ waarbij diverse kantoren worden gerenoveerd en gereed gemaakt worden om te dienst te doen als overheidskantoor. Level Acoustics & Vibration is betrokken bij het project als akoestisch adviseur in het consortium dat verantwoordelijk is voor de herbestemming van het gebouw aan de Rijnstraat 8.

Overzichtsfoto, foto door Delfino Sisto Legnani en Marco Cappelletti, met dank aan OMA

De reden voor de renovatie was onder andere om plek te bieden aan meer functies en meer ambtenaren. Daarbij is de voetafdruk van het gebouw niet gewijzigd. De oude kantoren met de dichte wanden maakten het moeilijk om te oriënteren in het gebouw. In het nieuwe ontwerp is het gebouw transparanter en lichter gemaakt, met diverse atria en open werkvloeren. Dit zorgde voor enkele akoestische uitdagingen. Geluid kan zich makkelijker verspreiden over open werkgebieden. Verschillende ruimteakoestische maatregelen zijn daarom geïntroduceerd om overdracht van spraak tussen werkplekken zo veel mogelijk te beperken. De constructie en de afwerking van het gebouw zijn zo ontworpen dat spraakverstaanbaarheid in vergaderruimtes wordt geoptimaliseerd en in de open werkvelden is gereduceerd. Hier een optimum in vinden was een van de belangrijkste akoestische aspecten van het gebouw.

Dubbelhoge verdiepingen met diverse functionaliteiten, foto door Delfino Sisto Legnani en Marco Cappelletti, met dank aan OMA

Op de 4e en 5e verdieping van het gebouw zijn de grote vergaderzalen gesitueerd. In het noordelijk deel van het gebouw bevinden deze zalen zich rechtstreeks boven een trambaan, die door het gebouw gaat. Dit levert mogelijk geluid en trillingen op in het gebouw. Op deze verdiepingen is daarom naast de interne geluidwering ook de geluidwering vanuit buiten een extra punt van aandacht.

Locatie van het gebouw in de binnenstad van Den Haag, foto door Delfino Sisto Legnani en Marco Cappelletti, met dank aan OMA

In het hele gebouw wordt het klimaat gereguleerd door nieuwe duurzame technieken, waarbij aandacht is besteed aan de akoestische aspecten van deze technieken.

Foto door Delfino Sisto Legnani en Marco Cappelletti, met dank aan OMA

Omslagfoto door Delfino Sisto Legnani en Marco Cappelletti, met dank aan OMA