Raceway Venray

Informatie
Opdrachtgever
Raceway Venray
Voltooiing
2015

Raceway Venray is een particulier racecircuit gelegen in een landelijk gebied in het zuidoosten van Nederland. Gedurende het jaar vinden verschillende soorten races plaats op het circuit, zoals races met zogenoemde ‘stockcars’ en ‘dirtbikes’. De geluidniveaus op het circuit dienen binnen de perken gehouden te worden vanwege omliggende woningen. Het geluid wordt niet alleen gegenereerd door de racewagens zelf, maar ook door bezoekers, hun auto’s en het omroepsysteem.

Level Acoustics & Vibration heeft geholpen in verschillende aspecten van het project. In nauwe samenwerking met de gemeente Venray en de bewoners van omliggende woningen werd het maximaal toelaatbare geluidniveau bij de woningen bepaald. Om dit te kunnen bepalen werden enkele langeafstandsmetingen gedaan in het gebied.

Nadat het wettelijk kader opgezet was, heeft Level Acoustics & Vibration de benodigde maatregelen ontworpen die moesten worden genomen rond het circuit om de bepaalde niveaugrens niet te overschrijden. De maatregelen bestonden uit een beperking van het aantal wedstrijddagen en een aantal speciaal voor dit circuit ontworpen geluidsschermen van verschillende hoogten tussen het circuit en de huizen.

Infographic maatregelen, copyright Level Acoustics & Vibration