Hofstraat Eindhoven

Informatie
Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven
Voltooiing
2017

De woningen aan de Hofstraat te Eindhoven worden zwaar belast door railverkeergeluid afkomstig van het spoor recht tegenover de woningen. Het geluidniveau in woningen ten gevolge van het spoor was al hoog. Nu de bezetting op het spoor is gestegen, met name door de toegenomen aanwezigheid van goederentreinen op het spoor, is de noodzaak ontstaan om de geluidniveaus in de woningen daadwerkelijk terug te brengen. De bewoners hebben hun bezwaren geuit tegen het plaatsen van geluidschermen langs het spoor, die het zicht ontnemen op het groen achter het spoor. Level Acoustics & Vibration onderzoekt voor de gemeente Eindhoven welke maatregelen aan de woning kunnen worden getroffen om de geluidniveaus in de woning zover te minimaliseren dat het plaatsen van geluidschermen niet meer nodig is.

 

De meeste woningen in de straat zijn gebouwd in de jaren ’20 en bestaan uit enkellaags metselwerk gevels en in de hele woning een slechte isolatie. Met de verbeteringen aan de geluidisolatie van gevel en dak is geprobeerd tegelijkertijd de thermische isolatie van de woningen te verbeteren. Het doel van het project was het bieden van een integraal pakket aan maatregelen aan de bewoners van de Hofstraat, toegespitst op bouwwijze en gewenste mate van renovatie. De thermische aspecten van dit project zijn uitgevoerd door de Building Physics groep van de TU/e.

 

Om de mate en de aard van de overlast te kunnen bepalen, zijn er verschillende akoestische metingen en trillingsmetingen uitgevoerd in de woningen. Hoofddoel van de metingen was het bepalen van de belangrijkste geluidspaden tussen spoor en woning, zodat de juiste maatregelen kunnen worden voorgesteld.

 

Woningen in de Hofstraat
Woningen in de Hofstraat