Geluidlek TivoliVredenburg opgelost

Informatie
Datum

Het probleem van de geluidtransmissie tussen de zalen ‘Hertz’ en ‘Ronda’ is opgelost. Uit vannacht gehouden metingen blijkt dat de beoogde geluidoverdracht tussen de popzaal (Ronda) en de kamermuziekzaal (Hertz) is teruggebracht naar het niveau waarop gelijktijdige programmering mogelijk is.

Tijdens de ingebruikname van TivoliVredenburg in 2014 bleek de geluidisolatie tussen de zalen Ronda en Hertz onvoldoende. Bij een geluidproductie in de Ronda van 105 dB(A) bleek nog 29 dB(A) hoorbaar in Hertz, terwijl 20 dB(A) als norm was gesteld. Hoewel door het convenant ‘Preventie gehoorschade muzieksector’ het toegestane niveau tussentijds wel werd bijgesteld naar 103 dB(A), bleef de geluidsoverdracht tussen beide zalen te groot.

Na uitvoerig akoestisch onderzoek en het uitvoeren van modelberekeningen door geluidsexperts begin dit jaar is gekozen voor een aanpak om in de vier kolommen die de Ronda met Hertz verbinden, veren aan te brengen, die de overdracht van het geluid dempen. Deze maatregel blijkt succesvol. Bij een geluidproductie van gemiddeld 105 dB(A) wordt nu nog gemiddeld 22 dB(A) gemeten. Deze reductie geeft in combinatie met de afspraken in het convenant groen licht voor TivoliVredenburg om in beide zalen gelijktijdig concerten te kunnen programmeren.

 

BRON: Persbericht TivoliVredenburg

 

Pers:

Artikel op Nu.nl, 1 juli 2015:

Uitzending op EenVandaag, 3 juni 2015 (start 18:40)

 

Lees meer over ons project hieronder op onze projectenpagina.