Dummy orkest op tournee

Informatie
Datum

De akoestiek op een podium van een concertzaal of theater is erg belangrijk voor musici. Enige reflectie van geluid op het podium is nodig om de anderen in het orkest te kunnen horen, maar teveel geluid is onwenselijk in verband met de geluidbelasting. Het doel van het onderzoek dat is gefinancierd door NWO en ClickNL is om de huidige meetmethoden van podiumakoestiek verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een ontwerptool te maken, die gebruikt kan worden bij het aanpassen van bestaande of ontwerpen van nieuwe concertzalen en theaters.