Cursus Akoestiek voor Audiologen

Informatie
Datum

Vanuit een samenwerking tussen AMC en Level Acoustics & Vibration is er in 2012 een cursus akoestiek opgezet speciaal gericht op audiologen. Op basis van de ervaringen in de eerste cursus is het pakket verbreed en beter toegesneden op de onderdelen die juist voor de klinisch-fysicus audioloog van belang zijn. Na het eerste succesvolle vervolg van deze cursus in 2014 zal de cursus in maart/april 2015 weer plaatsvinden.

De algehele opzet is als volgt: op alle vier cursusdagen wordt er gestreefd naar een mix tussen theorie en praktijk. Ter afronding en beoordeling moet als huiswerk een individuele rapportage worden opgesteld, die nader wordt besproken op een terugkomdag, waarop tevens een mondeling examen plaatsvindt.

 

Wat wordt er gepresenteerd?

  • Principes spraakverstaanbaarheid en invloed van lawaai, ruimteakoestiek en elektro-akoestiek
  • Geluidspectra, definities en analyse van geluidniveau’s, gewogen geluidniveau’s
  • Nagalmtijd, geluidabsorptie en geluidvermogen
  • Speech Transmission Index (STI)
  • Geluidmetingen: – Spraakverstaanbaarheidsmetingen met STI – Nagalmtijd meten met verschillende technieken – Meten van geluidniveaus – Akoestische analyse van audiologische testruimtes
  • Voorspellen en modelleren van spraakverstaan onder moeilijke omstandigheden
  • Horen op het werk: het effect van de akoestische omgeving en de beïnvloeding daarvan (compartimenteren, absorberen, afschermen)
Voor wie

Deze cursus is primair bedoeld voor Audiologen in Opleiding, maar kan ook gevolgd worden voor geregistreerde audiologen. De cursus wordt ingestoken op postdoctoraal niveau. De maximale grootte van de groep is 12 personen. De cursus wordt in het Nederlands gegeven.

Sprekers

Elke cursusdag start met 3 college-uren, verzorgd door onderstaande sprekers: ir. Constant Hak is Universitair Docent aan de Technische Universiteit Eindhoven binnen de leerstoelgroep Building Acoustics van de faculteit Bouwkunde. Hij is specialist op het gebied van ruimteakoestiek in gebouwen en doet onderzoeken naar geavanceerde akoestische meettechnieken op basis van impulsresponsies.

Prof.dr.ir. Wouter Dreschler, dr. Koen Rhebergen en dr. ir. Wim Soede zijn als klinisch-fysicus audioloog betrokken bij de problematiek van akoestiek en slechthorendheid en zullen elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren aan deze cursus.

Practica/workshops

Elke cursusdag bevat ‘s middags een practicum in het laboratorium: De practica en workshops worden verzorgd door ir. Remy Wenmaekers. Hij is werkzaam als akoestisch adviseur en onderzoeker bij Level Acoustics in uitdagende bouwprojecten in binnen- en buitenland. Daarnaast werkt hij aan een promotieonderzoek aan de TU/e met als onderwerp ‘De akoestiek op het podium: verbeteren van het samenspel en reduceren van de geluidbelasting’.

 

Voor meer informatie kunt u hier de brochure van de cursus downloaden.