Vijfde editie Akoestiek voor Audiologen

Informatie
Datum

In het najaar van 2019 zal alweer voor de vijfde keer de cursus Akoestiek voor Audiologen (in Opleiding) gegeven worden in Echo Laboratorium voor Akoestiek. Deze cursus is in 2012 opgezet vanuit een samenwerking tussen AMC en Level Acoustics & Vibration en is in de afgelopen jaren al drie keer succesvol herhaald. Op basis van de eerdere ervaringen is het pakket verbreed en beter toegesneden op de onderdelen die juist voor de klinisch-fysicus audioloog van belang zijn.

Deze cursus is primair bedoeld voor Audiologen in Opleiding, maar kan ook gevolgd worden voor geregistreerde audiologen. De cursus wordt ingestoken op postdoctoraal niveau. De maximale grootte van de groep is 12 personen.

 

Inhoud van de cursus

 

Op de vier cursusdagen wordt er gestreefd naar een mix tussen theorie en praktijk. Elke cursusdag start met 3 college-uren, verzorgd door de volgende sprekers:

  • ir. Constant Hak

Universitair Docent aan de Technische Universiteit Eindhoven binnen de leerstoelgroep Building Acoustics van de faculteit Bouwkunde. Hij is specialist op het gebied van ruimteakoestiek in gebouwen en doet onderzoeken naar geavanceerde akoestische meettechnieken op basis van impulsresponsies.

  • Prof.dr.ir. Wouter Dreschler,
  • Dr. Koen Rhebergen,
  • Dr. ir. Wim Soede.

Alle drie zijn als klinisch-fysicus audioloog betrokken bij de problematiek van akoestiek en slechthorendheid en zullen elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren aan deze cursus.

 

Elke middag vind een practicum plaats, verzorgd door dr. ir. Remy Wenmaekers. Hij is werkzaam als akoestisch adviseur en onderzoeker bij Level Acoustics & Vibration in uitdagende bouwprojecten in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft hij in 2017 een promotieonderzoek afgerond aan de TU/e met als onderwerp ‘De akoestiek op het podium: verbeteren van het samenspel en reduceren van de geluidbelasting’.

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus kunt u hier de brochure downloaden.