Trillingen

Trillingen

Naast luchtgeluid, kunnen bronnen zoals verkeer of spoorwegen overlast van geluid of ‘rattle’ in gebouwen veroorzaken. Ventilatievoorzieningen kunnen in een gebouw hinder veroorzaken, als zij niet goed worden ontworpen vanuit een akoestisch oogpunt. Laagfrequent geluid vertaalt zich vaker beter als trillingen dan hoogfrequent geluid en maakt daarom ook deel uit van trillingen.

 

Level Acoustics & Vibration beschikt over de benodigde apparatuur om laagfrequent geluid en trillingen in gebouwen, op de weg of op locatie, bijvoorbeeld in schepen, te meten. We kunnen adviseren welke maatregelen moeten worden genomen om geluidsoverlast en overlast door trillingen te verminderen.

 

Level Acoustics & Vibration was nauw betrokken bij de totstandkoming van de SBR richtlijnen. Trillingen, de wetgeving hieromtrent, en hoe die wetgeving dient te worden geïnterpreteerd is in het verleden onderwerp geweest van cursussen gegeven door ons.

Verwante projecten