Bouwakoestiek

Bouwakoestiek

Geluidgevoelige ruimten moeten worden beschermd tegen geluid van aangrenzende ruimten en van buiten. Op kantoor moet men geconcentreerd kunnen werken met een zekere mate van privacy naar andere kantoren. De omgeving van poppodia dient te worden beschermd tegen de luide muziek die binnen gespeeld wordt, terwijl het publiek binnen geen last wil hebben van geluid van buiten, zoals verkeerslawaai. Bouwakoestiek heeft dus ook betrekking op akoestiek in de stedelijke omgeving.

 

Als adviseurs in het ontwerpteam adviseert Level Acoustics & Vibration over ontwerpoplossingen voor problemen in bestaande gebouwen. Wij geven daarbij aan welke constructies en opbouwen moeten worden toegepast om de benodigde geluidisolatie te behalen. Wij adviseren en controleren details van aansluitingen op de juiste akoestische prestaties. Nieuwe akoestische oplossingen kunnen worden ontwikkeld met behulp van voorspellingsmodellen. Input van het ontwerpteam wordt onderzocht op basis van state-of-the-art kennis.

 

Tijdens onze masterclasses en workshops wordt het onderwerp bouwakoestiek geregeld behandeld. Het wordt toegelicht door middel van lezingen, exercities en/of veldbezoeken. Praktische voorbeelden kunnen worden gepresenteerd en met de groep besproken.

Verwante projecten