RIVM rapport rekenmodel voor spoortrillingen

Informatie
Datum

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd een uniform rekenmodel op te stellen voor spoortrillingen. Hiertoe is de kwaliteit van 7 Nederlandse en 10 buitenlandse rekenmethoden beoordeeld. Level Acoustics & Vibration heeft deze studie voor het RIVM uitgevoerd, vanwege onze unieke ervaringen in het veld. Level kreeg daarbij ondersteuning van andere specialisten bij RIVM, zoals statistici, en werkte nauw samen met Edwin Verheijgen van dBvision, specialist op het gebied van spoorgeluid. De studie werd opgezet en geleid door Dolf de Gruijter (RIVM).

De studie is afgerond en het rapport is naar het parlement verstuurd. Later dit jaar zal de minister besluiten wat de vervolgstoppen zijn. De conclusie van de studie is dat een rekenmodel dat aan alle wensen en eisen voldoet momenteel nog niet beschikbaar is. Wel zijn de benodigde onderdelen aanwezig. In de studie is een plan uitgezet hoe te komen tot het gewenste uniforme rekenmodel.

Het rapport kan gedownload worden vanaf de RIVM website.