Renovatie De Voorste Venne in Drunen afgerond

Informatie
Datum

Het gerenoveerde De Voorste Venne is vorige maand heropend. Gedurende anderhalf jaar is het 5.800 m2 tellende gebouwencomplex in Drunen verbouwd tot een carrévormig zalencomplex, waarbij het karakteristieke uiterlijk van het gebouw behouden is gebleven, maar waarvan de interne ruimtes volledig zijn gemoderniseerd. Het oorspronkelijke gebouw van Anton Pieck dateert van 1972 en is eerder al een keer intern verbouwd tot kleine muziek- en danszalen die werden verhuurd aan culturele en sociale instellingen. Het gebouw omvatte sindsdien verder een theaterzaal, evenementenzaal en een popzaal.

 

 

Tekst gaat verder onder afbeelding

Multifunctionele zaal (voormalige Utopiazaal)

De huidige verbouwing behelste o.a. het herinrichten van muziek- en dansstudio’s, het transformeren van de popzaal tot een multifunctionele (pop)zaal, het toevoegen van de mogelijkheid tot het opsplitsen van de evenementenzaal en verder een stuk nieuwbouw van kantoren, een cultuurcafé, en een nieuwe centrale entree aan de oostzijde. Het ontwerp van de renovatie was in handen van TenBrasWestinga. Level Acoustics & Vibration was akoestisch adviseur in dit project. Om voldoende geluidisolatie te bereiken zijn (semi) doos- in doosconstructies ontworpen voor de geluidgevoelige ruimten. Ten behoeve van het gewijzigde programma is de ruimteakoestiek van de ruimtes aangepast. Ook installatietechnisch en thermisch zijn er verbeteringen aangebracht.

 

Café