Publicatie herziene SBR-richtlijn A

Informatie
Datum

In Nederland worden meet- en rekenmethoden voor trillingen beschreven in de SBR-trillingsrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door SBR (Stichting BouwResearch) en bestaan sinds 1992. Toentertijd waren de richtlijnen opgedeeld in deel 1, 2 en 3, die respectievelijk schade aan bouwwerken, hinder voor personen en trillingsgevoelige apparatuur behandelden. In 2002 werden de teksten gereviseerd en kregen de delen de huidige benaming A, B en C. De laatste herziening van de richtlijnen stamt uit 2006.

Onder leiding van de SBRCURnet-commissie 1445 (Herziening Trillingsrichtlijn deel A) heeft nu tussen 2015 en 2017 een revisie plaatsgevonden van trillingsrichtlijn A, betreffende schade aan bouwwerken. In de herziene versie zijn recente onderzoeksresultaten toegevoegd, is de richtlijn per hoofdstuk verduidelijkt met een toelichting en voorbeelden, en is de beoordeling van trillingen helderder neergezet. Arnold Koopman is als rapporteur vanuit Level Acoustics & Vibration betrokken geweest bij deze revisie.

Gedurende dit proces van revisie heeft het onderwerp trillingen sterk aan belang gewonnen, vanwege de gaswinning in Groningen en de aardbevingen als gevolg daarvan. De nieuwe SBR-richtlijn is, hoewel niet uitdrukkelijk daarvoor ontworpen, wel mogelijk toe te passen op dit terrein.

SBR Trillingsrichtlijn A : Schade aan bouwwerken : 2017 is op onderstaande site gratis als PDF te downloaden:

SBRCURnet publicaties

De richtlijnen B (hinder) en C (apparatuur) zijn op die site ook te bekomen (tegen betaling).  Ze zijn echtger nog niet herzien, o.a. omdat vanwege het wegvallen van fondsengelden SBRCURnet haar bedrijfsactiviteiten per 31 december 2017 heeft beëindigd.