Level betrokken bij renovatie Binnenhof

Informatie
Datum

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het Binnenhofcomplex is een acht eeuwen oud monument dat continu ‘in bedrijf’ is. Na een periode van intensief gebruik kampt het Binnenhof met veel technische en bouwkundige gebreken. Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers. En om het cultureel erfgoed voor de lange termijn te behouden.

Level Acoustics & Vibration is betrokken als technisch adviseur bij de renovatie van het Binnenhof in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, voor de gebouwdelen van de Tweede Kamer.

Meer informatie:
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof