Akoestiek in verzorgingshuizen

Informatie
Datum

Level Acoustics & Vibration voert in samenwerking met Hogeschool Utrecht en TU/e praktijkgericht onderzoek uit naar de akoestiek in verzorgingshuizen. Dit onderzoek, dat deel uitmaakt van het project Bezielende omgeving in de Ouderenzorg, voeren we hoofdzakelijk in de praktijk uit, dus in verzorgingshuizen zelf. Akoestiek is echt nog een onderbelicht aspect in verzorgingshuizen, en dat terwijl alle ouderen te maken hebben met ouderdomsslechthorendheid. Door gehoorverlies ondervinden de meeste ouderen moeilijkheden met het verstaan van spraak en het voeren van gesprekken. Een slechte ruimte-akoestiek kan deze moeilijkheden nog groter maken.

 

Het rapport kan gevonden worden op deze website (onderaan): www.onderzoek.hu.nl

Contact: Nicole van Hout

Website: www.hezo.hu.nl.

 

 

Onderzoek in Beeld bij EenVandaag

Bij EenVandaag wordt aandacht besteed aan het onderwerp en komt het BeZo onderzoek in beeld.

De aflevering is hier terug te kijken: www.eenvandaag.nl